Reklamační řád

Uživatel má právo na reklamaci Služby, pokud obsluha restaurace Poskytovatele přinese jiné zboží, než je obsaženo v objednávce v Systému. Uživatel osloví obsluhu restaurace a požádá o nápravu doneseného zboží dle Objednávky, pokud je to možné.
Tento reklamační řád je platný od 16.2.2021